วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563

CORONAVIRUS ผู้เปลี่ยนชะตาโลก

ITALY - CHINA Italian and Chinese researchers work together on ...

ไม่มีใครคาดฝันว่าโลกของเราจะเกิดเหตุการณ์โรคระบาดที่ทำลายมนุษยชาติและเศรษฐกิจของโลกได้มากและรุนแรงขนาดนี้   
จากประเทศจีนแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบได้เมื่อไหร่ผู้คนต้องล้มตาย ผู้ใดอ่อนแอก็แพ้ไป

เหตุการณ์ครั้งนี้น่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ของระบบสาธารณสุขของโลกใบนี้หรือ จะเป็นเพียง 1 เหตุการณ์ที่ธรรมชาติได้ทำการปรับสมดุลของโลกโดยอัตโนมัติทุกคนไม่ต้องออกจากบ้านทำให้มลภาวะลดลงอย่างเห็นได้ชัด     


มนุษย์ผู้เหลือรอดจากเหตุการณ์ครั้งนี้คงต้องปรับการใช้ชีวิตเพื่อดูแลรักษาโลกใบนี้ให้อยู่ไปได้อีกนานมิเช่นนั้นอาจเกิดเหตุการณ์ครั้งต่อไป