วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561

สาย บริหารโครงการ ต้อง ORACLE PRIMAVERA

ORACLE PRIMAVERA  ซอฟต์แวร์ บริหารโครงการก่อสร้าง ที่มีชื่อเสียง มากว่า 30 ปี
สามารถ รองรับ งาน โครงการก่อสร้าง ใหญ่ ๆ  ที่มีรายละเอียดงาน ย่อย มหาศาล ได้
ปัจจุบัน  มีระบบ คลาวด์ให้เลือกใช้งาน ซึ่ง เพิ่มความ สะดวก คล่องตัวในการทำงาน ทั้งใน office และ หน้างาน

สอบถาม รายละเอียด โปรแกรม หรือ การอบรม ได้ที่ 02 7449045 ต่อ 502