วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

เขียนแบบ อย่างมีลิขสิทธิ์ หมดกังวล โดนตรวจสอบ

GstarCAD 2020 Professional Build 200113 - FileCRGstarCAD    ซอฟต์แวร์ เขียนแบบ CAD ลิขสิทธิ์ เขียนไฟล์ DWG ใช้งานแบบเดิม


ได้รับการพัฒนา โดย Gstarsoft ซึ่งเป็นบริษัทผู้พัฒนา ซอฟต์แวร์ GstarCAD ผู้นำทางด้าน CAD Solution มีประสบการณ์ ตั้งแต่ ปี พศ. 2535 ในด้านการพัฒนา, การช่วยเหลือ และ งานขาย
Gstarsoft ได้รับความไว้วางใจว่าเป็นซอฟต์แวร์ ลิขสิทธิ์ เป็น CAD ลิขสิทธิ์ เพื่อการเขียนแบบ ที่คุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด อีกทั้งยังทำให้ท่านใช้งาน ได้อย่างไร้กังวล จากการจับปรับ โดย BSA
Gstarsoft เป็นผู้พัฒนาที่ ได้รับการรับรองมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ในระดับ CMMI Authentication ระดับ 3 และเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการคำปรึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยบุคคลากรที่มาจาก Microsoftและ Xerox.

GstarCAD เป็นซอฟต์แวร์ เขียนแบบ ที่มีประสิทธิภาพ การทำงานในระดับต้น ๆ ทั้งด้านความเร็ว และ การใช้งาน ซึ่ง ได้รับการยอมรับจาก ผุ้ใช้งานมากมาย โดยมีลูกค้ามากกว่า 150,000 ราย กว่า 65 ประเทศ

GstarCAD ร่นล่าสุด คือ GstarCAD 2020 มีทั้งรุ่น Standard และ รุ่น  Professional