วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563

PROTA STRUCTURE ทีเด็ด สำหรับวิศวกรโครงสร้าง

PROTA STRUCTURE software ใหม่สำหรับวิศวกรโครงสร้างลดเวลาในการออกแบบวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างของอาคารที่สะดวกรวดเร็วมีความถูกต้องแม่นยำพร้อมช่วยเขียนแบบโครงสร้างรูปด้านรูปตัดใส่ Number ของเสาคานพื้นให้โดยอัตโนมัติทำให้ลดเวลาในการเขียนแบบไปกว่า 60 70 เปอร์เซ็นต์ไม่เชื่อก็ต้องลองดู